Współpraca dla rozwoju polskiej enoturystyki.

Wspólnie kształtujemy przyszłość polskiego wina.

Współpraca dla rozwoju polskiej enoturystyki.

Wspólnie kształtujemy przyszłość polskiego wina.

Współpraca dla rozwoju polskiej enoturystyki.

Wspólnie kształtujemy przyszłość polskiego wina.

Współpraca dla rozwoju polskiej enoturystyki.

Wspólnie kształtujemy przyszłość polskiego wina.

Głos polskich winiarzy na arenie ogólnopolskiej.

Reprezentujemy interesy winiarzy w dialogu z organami rządowymi i centralnymi, wspierając tworzenie korzystnych regulacji i partnerską współpracę.

Wzmacnianie enoturystyki - edukacja i podnoszenie jakości.

Dążymy do rozwijania świadomości konsumentów o bogactwie polskiego winiarstwa oraz podnoszenie standardów usług i produktów enoturystycznych.

Stymulacja innowacji w winiarstwie i enoturystyce.

Poprzez współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi i wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, wspieramy rozwój nowych, innowacyjnych rozwiązań w enoturystyce.

Polski Klaster Enoturystyczny

Ogólnopolskie porozumienie przedsiębiorstw, producentów wina, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji branżowych, uczelni publicznych i niepublicznych i innych zainteresowanych podmiotów, którego celem jest promocja polskiego winiarstwa, wina i enoturystyki.
Członkowie Klastra

0 ha

Powierzchnia członkowskich winnic

0 %

Powierzchni polskich winnic

Nasze Priorytety

Obszary, które są fundamentem naszej misji promocji i rozwoju polskiej enoturystyki.

Promocja i Edukacja

80%

Współpraca i Kooperacja

90%

Internacjonalizacja

65%

Innowacje i Badania

75%

Szkolenia specjalistyczne

Organizacja i prowadzenie kursów edukacyjnych skoncentrowanych na turystyce kulturowej i winiarskiej, zwiększających wiedzę i umiejętności w branży.

Marketing i promocja turystyki winiarskiej

Realizacja kampanii promujących polskie wino i enoturystykę, podnoszących świadomość i zainteresowanie turystyką winiarską wśród konsumentów w kraju i za granicą.

Konferencje i panele dyskusyjne

Facylitacja wymiany doświadczeń i wiedzy poprzez wydarzenia branżowe i grupy robocze wspierające rozwój sektora winiarskiego.

Cele Polskiego Klastra Enoturystycznego

Zapoznaj się z naszymi celami, które definiują nasze działania i kierunki rozwoju.
Regulamin Klastra

Współpraca z jednostkami naukowymi i edukacyjnymi

Współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, promując naukowe podejście do enoturystyki.

Wymiana wiedzy i doświadczeń między Członkami

Promujemy aktywną wymianę praktyk i technologii między członkami Klastra, co sprzyja synergii i wzajemnemu rozwojowi.

Wsparcie organizacyjne i rzeczowe dla Członków

Pomoc w zakresie zwiększenia konkurencyjności oraz nawiązywania nowych kontaktów handlowych.

Cele Polskiego Klastra Enoturystycznego

Zapoznaj się z naszymi celami, które definiują nasze działania i kierunki rozwoju.
Regulamin Klastra

Międzynarodowa współpraca

Rozwijanie partnerstw z zagranicznymi organizacjami winiarskimi, co pozwoli na rozszerzenie rynków zbytu dla polskiego wina.

Udział w międzynarodowych targach i wydarzeniach

Uczestnictwo w globalnych wydarzeniach branżowych, promując polską enoturystykę na światowych rynkach.

Promocja polskiego winiarstwa za granicą

Zwiększanie rozpoznawalność polskich win i winnic na arenie międzynarodowej.

Cele Polskiego Klastra Enoturystycznego

Zapoznaj się z naszymi celami, które definiują nasze działania i kierunki rozwoju.
Regulamin Klastra

Prowadzenie badań naukowych

Inicjowanie projektów i badań naukowych, które wspierają rozwój nowych produktów i usług w branży winiarskiej.

Wdrażanie nowoczesnych metod promocji i sprzedaży

Popularyzacja innowacyjnych technologii i metod marketingowych które zwiększają efektywność sprzedaży.

Rozwój i certyfikacja jakości usług

Opracowywanie i wdrażanie systemu oceny i certyfikacji dla usług enoturystycznych w celu podnoszenia standardów branżowych.

Cele Polskiego Klastra Enoturystycznego

Zapoznaj się z naszymi celami, które definiują nasze działania i kierunki rozwoju.
Regulamin Klastra